Tuesday, 19 May 2009

"Zaostřeno na figuru" - doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti" v Domě U Zlatého prstenu


Dne 16. 5. se konala sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti" /11+ 1... Název akce "Zaostřeno na figuru" souvisel s inspirací tvorbou několika zde prezentovaných autorů, pro které se staly stěžejními tématy figura, postava, člověk (Karel Nepraš, Alena Kučerová, Adriena Šimotová, Jiří Sopko, Eva Kmentová...). Podstatou akce bylo propojování stínů reálných figur (postav našich návštěvníků) s fiktivními siluetami postav z kreseb, grafik atd. od zde prezentovaných autorů. Kresby a grafiky (resp. grafické matrice) byly promítány velkoformátově prostřednictvím dataprojektoru a jejich původní verze byly i různě barevně deformovány nebo negovány (hlavně A. Kučerová a K. Nepraš). Syntézou kontur reálných figur s obrysy přenesenými z konkrétních zde přítomných výtv. děl vznikaly zajímavé tvary - mnohdy směřující i k abstrakci... Po vzájemném "sejmutí" svých stínů dotvářeli naši návštěvníci svá díla nejrůznějšími způsoby. K práci jsme využili obří plakáty - citylighty ze starších výstav...