Wednesday, 30 April 2008

DUBEN 2008

...Fata Morgana...

Návod na to, jak se zde zorienovat: ...jeďte pořád dolů....

V měsíci dubnu najdete:

1/ Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech
2/ ZUŠ Trnka Plzeň na návštěvě v GHMP na výstavě Františka Foltýna...
3/ "Abstraktní kreace" - sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě Františka Foltýna
4/ ZŠ Chodovická na návštěvě ve Staroměstské radnici na výstavě "Současný český kubismus"
5/ ZŠ Kutná Hora II. na návštěvě v GHMP na výstavách "Současný český kubismus" a "František Foltýn"
6/ Kroužek - klenby a geometricko-biomorfní abstrakce...
7/ Gymnázium Ústavní na návštěvě v GHMP na výstavě Františka Foltýna
8/ ZŠ Kutná Hora na návštěvě ve Staroměstské radnici na výstavě "Současný český kubismus"
9/ MŠ Národní II. na návštěvě ve Staroměstské radnici na výstavě "Současný český kubismus"
10/ Koužek - "sochy" resp. plastiky připomínající architektonické návrhy, inspirované kubismem i organickou abstrakcí F. Foltýna...

(zbytek dubna je zde: http://www.2virtual-luck.blogspot.com/)

Fotografie z výstavy v Botanické zahradě se zde objeví v květnu...

Tuesday, 29 April 2008

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech

Komora edukačních pracovníků Rady galerií ČR se opět setkala - tentokrát v Galerii umění v Karlových Varech /http://www.galeriekvary.cz//. V rámci konfrontační výstavy "Mikuláš a Emila Medkovi" jsme podnikli další interaktivní výtvarnou dílnu, při níž jsme si vyměnili své obvyklé role lektorů za role návštěvníků... Stali jsme se aktivním publikem, které mělo možnost zažít pestrý a zábavný program, který poutavě přiblížil podobnosti, rozdílnosti a vzájemné vědomé i nevědomé vlivy v tvorbě M. a E. Medkových... Pokusili jsme se například o koláž s uplatněním typických medkovských motivů... Z netradičních materiálů (jako jsou kousky chleba, kolíčky nebo dřívka od nanuků) jsme vytvářeli ve skupinkách parafráze na Medkův obraz "Krásná záda"... Podkladem (neomezeným formátem) se stala podlaha galerie... Také jsme si vytvořili pomocí tiskařských barev atd. typickou medkovskou strukturu...
Opět jsme načerpali spoustu inspirace a poznali jsme, jak kvalitně funguje zdejší edukační oddělení... Příští setkání KEP RG ČR by mělo proběhnout v květnu v Litoměřicích...


Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech¨

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech

Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Karlových Varech