Wednesday, 20 August 2008

SRPEN 2008

Návod k prohlížení této fotogalerie:
...jeďte pořád dolů...

V měsíci srpnu najdete spousty fotografií ještě z akcí z jara a léta 2008, které jsem sem stihla dát až teď:

1/ Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)
2/ Duhový týden - Městská knihovna - téma: móda, design, styl - výstava Bruselský sen - spojeno s akcí "V rytmu sputnikovské euforie"
3/ Duhový týden - Dům U Zlatého prstenu - téma: experimentální fotografie atd.
4/ Duhový týden - Staroměstská radnice - téma: mozaika
5/ Duhový týden - Trojský zámek - téma: čtyři živly...
6/ Výtvarný kroužek - experimenty s rentgeny...
7/ Kroužek - výtvarná recyklace prošlých těstovin, skleněné fotografické desky, modré vlasy atd. atd.
8/ Výstava "Na křídlech fantazie" (5.4. - 27.4. 2008) - společná akce GHMP a Botanické zahrady hl. m. P. - podrobná fotodokumentace
9/ Hledání Minotaura - speciální výtvarná akce v Trojském zámku inspirovaná antickou mytologií
10/ "Jak nás vidíš ty?" - společná výtvarná akce GHMP a Botanické zahrady hl. m. P.
11/ Trojský den - společná akce GHMP, Botanické zahrady hl. m. P. a ZOO Praha k společnému projektu Trojská karta
12/ ZŠ Hanspaulka na návštěvě v GHMP na výstavě F. Foltýna a na návštěvě ve Staroměstské radnici + v Domě U Zlatého prstenu
13/ MŠ Parléřova na návštěvě v GHMP na výstavě F. Foltýna
14/ Návštěva Klubu Domeček (organizace pro volnočasové aktivity dětí především ze sociálně slabších rodin) v Trojském zámku
15/ MŠ "Fialka" (speciální MŠ pro integraci dětí s autismem) na návštěvě výstavy Bruselský sen (EXPO 58) v MK
16/ Návštěva Klubu Domeček (organizace pro volnočasové aktivity dětí především ze sociálně slabších rodin) v GHMP

Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)

Dvěma stěžejními akcemi v rámci letního výtvarného Duhového týdne byly i dva dny věnované reakcím na výstavu "Bienále mladých ZVON 2008" v Domě U Kamenného zvonu. Hlavními tématy se staly dva okruhy: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění...
Experimentální výtvarná reakce dětí se týkala především obecnějšího tématu lidské identity, které se tvorbou současných autorů vědomě i podvědomě výrazně prolíná... Ačkoliv si to děti zřejmě přímo nemuseli uvědomovat, v rámci naší tvorby jsme se dotkli motivů jako pomíjivost, křehkost a zranitelnost prostřednictvím netradičního výtvarného zpracování rentgenových snímků jako fragmentů stop lidské existence (prosvěcování, proškrabávání, dokreslování a barevné posuny i inverze rentgenových snímků různých částí lidského těla). V této souvislosti se téma částečně týkalo i otázek jako je relativnost svobody, hodnota lidské osobnosti atd.... Vytvořili jsme dočasné černobílé "vitráže" z rentgenů do gotických oken v koncertním sále, takže zde proběhla zajímavá výtvarná komunikace se zdejším inspirativním prostorem (současní umělci zastoupení na zmíněné výstavě také často přímo reagují na prostor a některá díla vznikají přímo jen pro některé konkrétní prostory - "site-specific")...
Pro děti všech věkových kategorií a pro veřejnost se v rámci našeho pravidelného cyklu Tvořivé dialogy s uměním konala už akce "Experimentální Zvon" (28.6.) a měla by se ještě konat slíbená akce "Dialog se Zvonem" (6.9.).
Rentgenové snímky nám poskytly k tomuto účelu 4 radiodiagnostické kliniky čtyř pražských nemocnic, za jejichž vstřícnost a podporu jsme moc vděční. Dokonce jedna nemocnice projevila zájem o možnou výstavu "rentgenových výtvorů" přímo na chodbách nemocnice.
Akce se u dětí setkala s velkým a nečekaným úspěchem...
Přestože to nebylo tak zamýšleno, hlavní motiv výstavy - "posmrtná" maska - by mohl do jisté míry evokovat mj. i posmrtnou masku Jana Palacha, což je shodou okolností poměrně aktuální téma vzhledem k srpnovému a hlavně lednovému výročí, které se blíží... Tento motiv je přes léto k vidění i na banneru na samotném Domě U Kamenného zvonu... Na stejném místě byl před rokem další shodou okolností také motiv týkající se (nyní už záměrně a vědomě) Jana Palacha - v rámci výstavy "Alena Kučerová - Přehled" zde viselo její dílo: "Vzlet - pocta Janu Palachovi":


Alena Kučerová: "Vzlet - pocta Janu Palachovi"

(http://virtual-luck.blogspot.com/2007_03_01_archive.html )

Friday, 15 August 2008

Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)
Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)

Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)

Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)

Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)

Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)

Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)

Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)

Duhový týden - Dům U Kamenného zvonu - téma: komunikace s architekturou + experimenty v současném umění (reakce na výstavu Bienále mladých Zvon 2008)