Friday, 14 November 2008

LISTOPAD 2008


Návod, jak se zde zorientovat:
...jeďte pořád dolů...

V měsíci listopadu zatím najdete:
(ještě sem brzy spousta dalších fotek dorazí)

1/Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." (Doporučuji!!!)
2/ ZŠ Hostivice na výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně
3/ "1960 => Súčasnosť / Slovenské umění + čeští hosté"
4/ ZŠ Hanspaulka na návštěvě v Domě U Zlatého prstenu na výstavě "1960 => Súčasnosť / Slovenské umění + čeští hosté"
5/ ZŠ Chodovická na návštěvě v Domě U Zlatého prstenu na výstavě "1960 => Súčasnosť / Slovenské umění + čeští hosté"
6/ MŠ Národní - Řásnovka na návštěvě v Domě U Zlatého prstenu na výstavě "1960 => Súčasnosť / Slovenské umění + čeští hosté"
7/ Gabriel se svými spolužáky v Domě U Zlatého prstenu na výstavě "1960 => Súčasnosť / Slovenské umění + čeští hosté"
8/ Studenti z Katedry výtvarné výchovy z Masarykovy univerzity v Brně na návštěvě v Domě U Zlatého prstenu na výstavě "1960 => Súčasnosť / Slovenské umění + čeští hosté"
9/ ZŠ Bystřice v Domě U Zlatého prstenu na výstavě "1960 => Súčasnosť / Slovenské umění + čeští hosté"
10/ MŠ Parléřova na návštěvě v GHMP - výtvarná recyklace starých a poškozených cédéček...
11/ Výtvarný kroužek - výtvory z cédéček...
12/ Výtvarný kroužek - výtvory z knoflíků atd. ...
13/ Výtvarný kroužek - výtvory z brček atd. ...
14/ Výtvarný kroužek - listy atd. ...

Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol."

Dne 1.11. se konala první doprovodná výtvarná akce k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně. Akce měla název "Hledání kořenů popkultury" a hlavní náplní bylo vytvářet návrhy na reklamní letáky a propagační materiály s využitím obrazů prezentovaných na výstavě. Tento nápad souvisel s myšlenkou, že existují důležité souvislosti mezi akademickou malbou a popkulturou... Nahlédnete-li např. do současných módních časopisů, lze zde najít výrazné paralely v některých prvcích módních fotografií se stylizací a kompozicí u řady akademických maleb. Současní špičkoví a progresivní designeři se evidentně také inspirují leckde - často čerpají z retra, z relativnosti pojmu kýč a z posunů kultovních záležitostí do nových kontextů...:))) Zajímavým signálem může být i fakt, že shodou okolností navštívil tento den výstavu Bytosti odnikud i jeden z našich nejrespektovanějších designerů Maxim Velčovský...:))) - jak je známo, bývá vždy o krok napřed a jeho inspirační zdroje jsou nevyzpytatelné ...:)))
Cíl a smysl interaktivních prohlídek této výstavy pro všechny typy škol:
v rámci doposud neprozkoumaného fenoménu akademizující malby první poloviny 20. století poukázat na základní souřadnice jeho složitých proměn. Představeni jsou zde i autoři, stojící dlouhá desetiletí na okraji zájmu českých dějin umění. Výstava se zabývá i souvislostí akademismu se základy naší masové kultury - akademická malba a salonní umění se staly jakousi "továrnou na sny", jejíž funkce později převzal filmový průmysl, reklama, komerční fotografie, módní společenské a obrázkové magazíny a média obecně. Některé stěžejní motivy se částečně týkají i současně probíhajících paralelních výstav Veronika Bromová a Krásní lidé (a tajné rány). Jedná se např. o "ideál krásy" a jeho souvislost s pop-kulturou, masmédii, reklamou a filmem, o využití optických a vizuálních efektů... Nejpopulárnějším námětem se stal ovšem portrét, a proto se jemu (i všem výše zmíněným tématům) budou věnovat i následné výtvarné akce: například reinterpretace a posuny klasického portrétu do nových médií, proměny portrétu v reklamní fotografii či ve filmovém plakátu, hledání protipólu akademismu a avantgardy, transformace klasického díla v modernistický obraz i změny portrétu ve stylizovaný "živý obraz".


Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně
Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně - návrhy na reklamní letáky s využitím obrazů prezentovaných na výstavě...

Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně - návhy na reklamní letáky s využitím obrazů prezentovaných na výstavě...známý obraz "Španělská tanečnice"...
Václav Sochor: "V lázni"...
Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně

Některé další výtvory...Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně
Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně
Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně
Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovněDoprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovněDoprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně
Doprovodná sobotní výtvarná akce "Hledání kořenů popkultury" k výstavě "Bytosti odnikud /Metamorfózy akademických principů v malbě 1. pol. 20. stol." v Městské knihovně