Tuesday, 19 May 2009

DUBEN 2008 - KVĚTEN 2009KVĚTEN 2009

(návod, jak se zde zorientovat: ... jeďte pořád dolů...)

...rozkvetlá zahrada Trojského zámku...

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nejaktuálnější fotografie naleznete v nové (čtvrté) fotogalerii zde:
http://www.virtual-luck4.blogspot.com/
(byla založena z důvodu vyčerpání prostorové kapacity této třetí fotogalerie)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

(návod, jak se zde zorientovat: ...jeďte pořád dolů...)

V měsíci květnu zatím (!!!) najdete (někt. fotky jsou ještě z dubna):
1/"Zaostřeno na figuru" - doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"
2/ "Křehkost, světlo, energie, geometrie, exploze" - doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"
3/ Mateřská škola a základní škola speciální Diakonie Českobratrské církve evangelické (P4) na výstavě "V spektru rozmanitosti"
4/ ZŠ Londýnská (P2) na výstavě "V spektru rozmanitosti"
5/ MŠ Český Brod na výstavě "V spektru rozmanitosti"
6/ Výtvarný kroužek - perforace atd. ...
7/ Vernisáž výstavy Filipa Černého "Videoart" ve Staroměstské radnici a výstavy Jakuba Lipavského "Na hladině" v Domě U Zlatého prstenu
8/ Gymnázium Na Pražačce (P3) na výstavě Jiřího Davida "Předběžná retrospektiva" v Městské knihovně
9/ Fakulta restaurování Univerzity Pardubice - pobočka Litomyšl na návštěvě v Domě U Kamenného zvonu
10/ Katedra fotografie FAMU na výstavě Jiřího Davida "Předběžná retrospektiva" v Městské knihovně
11/ Gymnázium F. X. Šaldy Liberec na výstavě "V spektru rozmanitosti" v Domě U Zlatého prstenu (akce byla realizována studentkami PdF Univerzity J. E. Purkyně Ústí nad Labem v rámci plnění jejich povinné praxe)
12/ Gymnázium Česká Kamenice na výstavě "V spektru rozmanitosti"
13/ Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Muzeu umění a designu v Benešově
14/ Střední uměleckoprůmyslová škola a vyšší odborná škola Jablonec nad Nisou na výstavě Prinzhornovy sbírky
15/ Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě Prinzhornovy sbírky
16/ Ledovec Plzeň na výstavě Prinzhornovy sbírky
17/ Centrum 83 Mladá Boleslav na výstavě Prinzhornovy sbírky
18/ Centrum služeb Hvozdy (Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o. s.) na výstavě Prinzhornovy sbírky

Brzy sem dorazí další nové fotografie ze spousty doprovodných výtvarných akcí......zatím jeďte pořád dolů podívejte se na starší fotky...

----------------------------------------------------------------------
zde je pár inspirativních "rozkvetlých" odkazů:
http://www.youtube.com/watch?v=0mcPxVBuIj0
http://www.youtube.com/watch?v=pvSKBSXcVa8&feature=related - Naqoyqatsi verze s rozkvetlým tichým ornamentem...:)))
http://www.youtube.com/watch?v=MdA1StgMfAg

"Zaostřeno na figuru" - doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti" v Domě U Zlatého prstenu


Dne 16. 5. se konala sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti" /11+ 1... Název akce "Zaostřeno na figuru" souvisel s inspirací tvorbou několika zde prezentovaných autorů, pro které se staly stěžejními tématy figura, postava, člověk (Karel Nepraš, Alena Kučerová, Adriena Šimotová, Jiří Sopko, Eva Kmentová...). Podstatou akce bylo propojování stínů reálných figur (postav našich návštěvníků) s fiktivními siluetami postav z kreseb, grafik atd. od zde prezentovaných autorů. Kresby a grafiky (resp. grafické matrice) byly promítány velkoformátově prostřednictvím dataprojektoru a jejich původní verze byly i různě barevně deformovány nebo negovány (hlavně A. Kučerová a K. Nepraš). Syntézou kontur reálných figur s obrysy přenesenými z konkrétních zde přítomných výtv. děl vznikaly zajímavé tvary - mnohdy směřující i k abstrakci... Po vzájemném "sejmutí" svých stínů dotvářeli naši návštěvníci svá díla nejrůznějšími způsoby. K práci jsme využili obří plakáty - citylighty ze starších výstav...

Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"
Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"
Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"
Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"

Prví návštěvnice využily ke své tvorbě motiv sauny z jedné plechové grafické matrice od A. Kučerové...
Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"
Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"
Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"

Zde se stalo "podkladem" perforované moře od A. Kučerové


Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"
Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"
...a opět motiv sauny od Aleny Kučerové