Monday, 28 July 2008

Ztížená možnost soustředění

Už téměř tři týdny jsem mimo GHMP, právě v době, kdy došlo k náhlým a nečekaně velkým personálním změnám. Je mi líto kolegů, kteří GHMP musí kvůli výsledkům auditu opustit - je to pro galerii velká ztráta. Jediné, co v mém případě zbývá, je dělat svojí konkrétní "relativně nezávislou" a samostatnou práci v rámci daných možností co nejlépe a tím se pokusit i nadále podporovat dobré jméno GHMP, dokud a pokud to půjde... Už i proto by se měly zodpovědně dokončit již předem naplánované a slíbené doprovodné výtvarné akce pro školy, děti a veřejnost - naši návštěvníci přece za nic nemohou...
Přeji všem, kterých si vážím a kterých se změny týkají - držte se!!!
L.H.

Friday, 11 July 2008

ČERVENEC 2008

...magické rentgeny...:)))

(s rentgenovými snímky budeme pracovat v rámci doprovodných výtvarných akcí k aktuální výstavě Bienále ZVON)

V srpnu se zde objeví fotodokumentace z mnoha dalších zajímavých akcí ještě z června a také z "Duhového týdne"... Zatím jeďte pořád dolů a mrkněte se na fotodokumentaci k výstavě Bruselský sen (EXPO 58)

(v červenci budu dostupná jen na své "civilní" e-mailové adrese: lucie.haskovcova@seznam.cz, tak se v případě potřeby obracejte raději na ní...)
-------------------------------------------------
Zde je něco téměř jako "neobruselský styl"... (hlavně ten dekor - pastelové barvy, oblé tvary, "sputnikovská" euforie...:))) ):
http://www.youtube.com/watch?v=W2EkfUdFxuw

Duhový týden v GHMP

Stejně jako v minulém roce se i letos v druhém červencovém týdnu konal "Duhový týden" (sedmidenní série výtvarných akcí pro děti v pěti objektech GHMP... ). Zdánlivě možná poněkud neoriginální název akce (který bývá používán i v jiných souvislostech) - měl být v tomto případě narážkou na pestrost témat, technik, možností, přístupů, ale i na prostorové možnosti GHMP - tzn. jde i o rekapitulaci pěti objektů, kde se doprovodné akce odehrávají (Staroměstská radnice, Městská knihovna, Dům U Kamenného zvonu, Dům U Zlatého prstenu, Trojský zámek...) - šestý objekt (Bílkova vila na Hradčanech) je v rekonstrukci, sedmý objekt (Bílkův dům v Chýnově) je mimopražský a osmý objekt (Rothmayerova vila ve Střešovicích) je zatím pro veřejnost nepřístupný, takže ty do akce zapojeny nebyly...
Fotografie z těchto akcí by se zde měly objevit v srpnu...
-----------------------------------------------------
Přestože jsou kolem nás tisíce barev, nejpestřejší ze všeho je stejně nakonec příroda...:))) Je jako duha...