Friday, 30 May 2008

KVĚTEN 2008

...neoexpo...

Návod, jak se zde zorientovat: ...jeďte pořád dolů...

V měsíci květnu zatím najdete:
1/ "V záři reflektorů Laterny magiky" (doprovodná výtv. akce k výstavě Bruselský sen)
2/ Kroužek - obří graffiti s různými variantami nápisu EXPO 58
3/ Setkání Komory edukačních pracovníků Rady galerií ČR v Severočeské galerii výtv. um. Litoměřicích...
4/ Představení Laterny magiky CODE 58 v MK
5/ Gymnázium Kolín na návštěvě v GHMP - experimenty s 50 let starými skleněnými fotografickými deskami a ustalovačem...
6/ Rothmayerova vila ve správě GHMP
7/ Společná akce GHMP + Hvězdárny a Planetária hl. m. P. v Trojském zámku
8/ SOŠ a SOU Hradební z Hradce Králové na návštěvě v Trojském zámku a v Oranžérii na výstavě "Nábytek Františka Bílka"...
9/ Kroužek - experimenty s rámečky na diapozitivy, s měřidly, s vlasy atd. atd...

http://www.expo58.info/

Spoustu dalších a dalších fotek z akcí k výstavě Bruselský sen sem brzy dorazí!!!

Dobré a správné věci se mají podporovat!!!!

http://www.za-prahu-kulturni.cz/, http://www.iniciativaprokulturu.cz/, www.tydenikA2.cz/petice


http://www.nenasili.cz/, http://www.nechciradar.cz/

"Sputnikovsky" se můžete naladit zde: http://www.youtube.com/watch?v=KXN9r6tPgHU

"V záři reflektorů Laterny magiky"

Dne 24.5. se konala první sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě Bruselský sen s názvem "V záři reflektorů Laterny magiky". Byla inspirována samotnou podstatou LM - na stěnu se velkoformátově promítal nonstop experimentální videozáznam několikametrového barevného obřího graffiti s mnoha variantami nápisu EXPO 58 a s ornamenty, které vznikly přestříkáním šablony sprejem - šablonou byly "kotouče" - kazety, na které se dříve namotávaly filmy k promítání - mající tak trochu "sputnikovsky-kosmický" tvar... Během promítání se střídaly záběry na detaily i celek, dynamické i statické momenty... Na akci byl přítomný i samotný obří graffiti výtvor - byl umístěn na zem jako "koberec" na sezení... Obří graffiti také vtipně korespondovalo s Laternou magikou - shodou okolností má LM v současnosti jedno představení s názvem Graffiti... Navíc prázdné kazety od filmů pocházejí z konce 50 let - některé i přímo z roku 1958 (!!!), jsou z pozůstalosti z Rothmayerovy vily, kterou GHMP bude spravovat - byly zde v hromadě na vyhození, takže jsme je náležitě výtvarně zrecyklovali... Do videa jsme se pokoušeli zapojovat stínohru (pomocí rukou, siluet postav, ale i pomocí již zmíněných kotoučů od filmů)...
Zároveň jsme zpracovávali staré prošlé ploché filmy z Rothmayerovy vily, z nichž spousta jich byla také z roku 1958 (!!!) Na filmy se kreslilo pomocí ustalovače a vznikly úžasné průhledné zelené a fialové experimenty (viz níže), které bylo možné světlem zajímavě prosvítit... Speciálními fosforeskujícími barvami jsme na černé papíry navrhovali neony v bruselském stylu atd. atd. Na akci dorazilo cca 40 - 50 dětí a zapojovali se i dospělí...


"V záři reflektorů Laterny magiky"...
Sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě "Bruselský sen" (Expo 58) s názvem "V záři reflektorů Laterny magiky"

Sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě "Bruselský sen" (Expo 58) s názvem "V záři reflektorů Laterny magiky"

Sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě "Bruselský sen" (Expo 58) s názvem "V záři reflektorů Laterny magiky"

Sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě "Bruselský sen" (Expo 58) s názvem "V záři reflektorů Laterny magiky"

Sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě "Bruselský sen" (Expo 58) s názvem "V záři reflektorů Laterny magiky"

Sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě "Bruselský sen" (Expo 58) s názvem "V záři reflektorů Laterny magiky"

Sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě "Bruselský sen" (Expo 58) s názvem "V záři reflektorů Laterny magiky"

Sobotní doprovodná výtvarná akce k výstavě "Bruselský sen" (Expo 58) s názvem "V záři reflektorů Laterny magiky"