Tuesday, 19 May 2009

Doprovodná sobotní výtvarná akce k výstavě "V spektru rozmanitosti"

Prví návštěvnice využily ke své tvorbě motiv sauny z jedné plechové grafické matrice od A. Kučerové...